Moto tập ôm cua vòng tròn

Clip 1 biker cột con xe vào cột và chạy ôm cua vòng tròn quanh cột khá hài hước.

Screen-Shot-2015-11-25-at-1.19.37-PM.jpg

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]