Moto tập ôm cua vòng tròn

Clip 1 biker cột con xe vào cột và chạy ôm cua vòng tròn quanh cột khá hài hước.

Screen-Shot-2015-11-25-at-1.19.37-PM.jpg

Bình luận

wonderful comments!