MSX 125 biểu diễn stunt đẹp mắt

MSX 125 biểu diễn stunt đẹp mắt với các “chiêu” Stunt đỉnh cao như, Drift – Bốc đầu Wheelie – Stoppie v.v…

Bình luận

wonderful comments!