Hàng trăm biker tham dự ngày hội Kawasaki Biker Day 2021 cùng Kawasaki Thưởng Motor

Kawasaki Day là ngày tụ hội truyền thống của anh em chung niềm đam mê xe PKL Kawasaki. Ngày hội Kawasaki Day 2021 năm nay được tổ chức tại Vườn Vua Resort, Phú Thọ. Đồng hành cùng sự kiện lần này là nhà tài trợ chính Kawasaki – Thưởng Motor với sự hỗ trợ nhiệt … Đọc tiếp Hàng trăm biker tham dự ngày hội Kawasaki Biker Day 2021 cùng Kawasaki Thưởng Motor