Những pha hoảng hồn khi lái moto PKL

Bạn sẽ làm gì khi mình là người điều khiển những chiếc PKL và gặp tình huống như vậy.

 

Bình luận

wonderful comments!