Ôm cua không hết Biker bay ra khỏi cầu vượt cao hơn 20 mét

Ôm cua không hết Biker bay ra khỏi cầu vượt cao hơn 20 mét. Chiéc moto vẫn tiếp tục tự chạy không cần người lái.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]