Robot tự cân bằng phương tiện di chuyển cá nhân tương lai

Robot tự cân bằng phương tiện di chuyển cá nhân tương lai. Robot có khả  năng tự cân bằng tuyệt vời trên 2 bánh, ngoài ra còn có khả năng nhảy lên cao vượt chướng ngại vật.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]