Tags CBR1000RR bị cướp

Tag: CBR1000RR bị cướp

CBR1000RR bị trộm cướp khi cho chạy thử xe đã quay...

CBR1000RR bị trộm cướp ở Đồng Nai khi cho chạy thử đã chính thức quay về với khổ chủ, chỉ sau 3 ngày tìm...

CBR1000RR bị cướp khi cho chạy thử lời cảnh báo khi...

CBR1000RR bị cướp khi cho chạy thử, xảy ra sáng nay tại Đồng Nai. CBR1000RR có giá bán khoảng 500 triệu đồng đã bị...