Tags Exciter 150 NVX 155

Tag: Exciter 150 NVX 155

Exciter 150 độ lên đầu Yamaha NVX 155 cực độc

Exciter 150 độ lên đầu Yamaha NVX 155 cực độc và ấn tượng hơn cả đầu Luvias... mà các bạn từng xem nhiều trước...