Tags Lamborghini urus hybrid

Tag: lamborghini urus hybrid

Lamborghini Urus SE Mẫu xe Super SUV Plug-in Hybrid đầu tiên

Lamborghini Urus SE Mẫu xe Super SUV Plug-in Hybrid đầu tiên Thiết kế mới, công suất 800 CV, chạy hơn 60km ở chế độ thuần điện,...