Tags Moto

Tag: moto

Moto bốc cháy và đè lên chân nài xe

Clip 1 chiếc moto sau khi gặp tai nạn đã bốc chay ngùn ngụt, chủ xe không may đã bị xe đè lên chân...