Tai nạn thảm khốc khi đổ xăng mở cửa sổ xe ô tô

Tai nạn thảm khốc khi đổ xăng mở cửa sổ xe…hơi xăng luồn vào xe + người ngồi trong xe dùng điện thoại + game làm kích hơi xăng nổ banh xác .Cẩn thận khi đổ xăng nghe mấy a tài xế lẫn người đi cùng.

Bình luận

wonderful comments!