Tổng hợp các nài nhí trên xe độ Drag Racing

Xem clip các nài nhí không được trang bị bảo hộ cầm cương những chiếc xe độ Drag Racing… Đây là hành động quá nguy hiểm cho các nài nhí này, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ thì…

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]