Tổng hợp những tai nạn khi bốc và dỡ xe moto lên tải

Với đủ các kiểu đẩy xe lên tải, không cẩn thận là xảy ra tai nạn ngay, xe sẽ bị ngã ngang có thể đè lên người… Ở Việt Nam đa số có khoảng 4 hoặc 6 cùng dùng tay bốc xe lên.

image.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=z2EfBPgwi8E

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]