Trách người thợ độ xe quên xiết ốc

Quá nhọ cho nài xe, có lẽ quên xiết ốc bánh trước…

Bình luận

wonderful comments!