Trách người thợ độ xe quên xiết ốc

Quá nhọ cho nài xe, có lẽ quên xiết ốc bánh trước…

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]