Trộm xe moto – Quá nhanh quá nguy hiểm !

Nhìn là biết ở Ấn độ rồi, toàn naked 150 cc 🙂 :p 😀

Bình luận

wonderful comments!