Trộm xe moto – Quá nhanh quá nguy hiểm !

Nhìn là biết ở Ấn độ rồi, toàn naked 150 cc 🙂 :p 😀

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]