Xe độ đi chợ bốc đầu liên tục

Xe đi chợ, chưa mua gì rỗ còn trống… đầu nhẹ nên bốc đầu liên tục quá nguy hiểm.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]