Xe độ đi chợ bốc đầu liên tục

Xe đi chợ, chưa mua gì rỗ còn trống… đầu nhẹ nên bốc đầu liên tục quá nguy hiểm.

Bình luận

wonderful comments!