1 CSGT bị vạch trần ăn hối lộ quay sang năn nỉ

Clip do 1 người dân quay lại 1 CSGT bị vạch trần ăn hối lộ, quay sang nài nỉ người này, clip quay ngày 8 tháng 8 2014. Thêm 1 con sâu làm xấu hình ảnh CSGT.

image.jpg

Bình luận

wonderful comments!