Moto ủi đít 2 chiếc xe đạp khi ôm cua

Mulholland Drive là cung đường đẹp tại Los Angeles County, California. Tại đây thường là nơi tụ tập của các nài xe moto PKL thử tài ôm cua tốc độ cao, và tai nạn thường xuyên xảy ra như cơm bữa…

Screen-Shot-2014-09-25-at-10.28.54-PM.jpg

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]