Hypermotard bốc đầu nhẹ nhàng đi quảng đường khá xa

Hypermotard bốc đầu nhẹ nhàng đi quảng đường khá xa… tuy nhiên đay là hành động quá nguy hiểm, bởi có rất nhiều xe đang lưu thông và nài xe không được bảo hộ đầy đủ.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]