[Clip] KTM Duke 200 vs Yamaha R15

Clip được quay tại Hầm Thủ Thiêm qua Quận 2, KTM Duke 200 Zin 100% test đề pa và tốc độ với Yamaha R15 được độ ECU và dây tăng áp Hotwire. Aem cùng xem kết quả …

Screen-Shot-2014-05-06-at-8.04.15-PM.png

https://www.youtube.com/watch?v=kS_8P_PIUCI

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]