Màn Thi đấu bốc đầu Ducati HyperMotard | Moto Saigon

02 bikers cùng cưỡi Ducati HyperMotard thách thức nhau với 4 màn Stunt: bốc đầu, đập bóng đèn, thả trứng gà, chạy 1 tay …

motosaigon_thidau_stunt.jpg

Màn 2: Đập bóng đèn

Màn 3: Thăng băng thả Trứng

Màn 4: Chạy 1 tay


Bình luận

wonderful comments!