Máy mô phỏng chạy xe moto pkl

Máy mô phỏng chạy xe moto pkl … thuộc loại cao cấp… thay vì những mô hình xe thì ở đây là có hẳn 1 chiếc moto pkl và đặc biệt có thể bốc đầu.

Bình luận

wonderful comments!