Máy mô phỏng chạy xe moto pkl

Máy mô phỏng chạy xe moto pkl … thuộc loại cao cấp… thay vì những mô hình xe thì ở đây là có hẳn 1 chiếc moto pkl và đặc biệt có thể bốc đầu.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]