Đua xe liều mạng nằm trên yên xe và vô số bằng tay

Tại Thái Lan, 1 tốp các quái xế liều mạng trên những chiếc xe độ được cho là Exciter 150 (Mx King 150)… các quái xế nằm xấp trên yên xe (kỹ thuật này gọi là quẩy đuôi cá), tay cầm lái , 1 tay dùng để vô số thay vì dùng chân.

Clip quái xế đua xe Exciter 150 tại Thái Lan

Screen-Shot-2016-01-24-at-12.10.26-PM.jpg

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]