Raider biển 79 ôm cua hố trên đèo mém tông Z1000

Raider biển 79 ôm cua hố trên đèo mém tông Z1000. Theo chủ nhân cầm lái Z1000 chia sẻ, nếu không phanh kịp lúc có lẽ kết quả sẽ khác.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]