Âm thanh pô Akrapovic shorty (lon ngắn) trên KTM 1290 Super Duke 2017

Âm thanh pô Akrapovic shorty (lon ngắn) trên KTM 1290 Super Duke 2017. Xem thêm chi tiết: KTM 1290 Superduke R 2017 đầu tiên Việt Nam.

Âm thanh pô Akrapovic trên 1290 Super Duke đời cũ.

KTM 1290 Superduke R 2017 đầu tiên Việt Nam đã có giá bán

Bình luận

wonderful comments!