Pô con gà bằng nhựa cho âm thanh siêu “bựa”

Pô con gà bằng nhựa cho âm thanh siêu “bựa”. Có bạn nào thử chưa? 😀

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]