Pô con gà bằng nhựa cho âm thanh siêu “bựa”

Pô con gà bằng nhựa cho âm thanh siêu “bựa”. Có bạn nào thử chưa? 😀

Bình luận

wonderful comments!