CBR1000 bốc đầu cực chuẩn nhưng đáp xuống thì cực hình

CBR1000 bốc đầu cực chuẩn nhưng đáp xuống thì cực hình. CBR1000RR 2007.

Bình luận

wonderful comments!