Cách thổi lửa nướng gà phong cách Exciter 150

Cách thổi lửa nướng gà phong cách Exciter 150 …  Đây là cách thổi lửa 1 nhóm Exciter 150 tại miền Bắc.. trong 1 đợt đi phượt cắm trại của nhóm… Clip: Đức Tuấn.

 

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]