Motosaigon PKL tốc độ cao trên đường trường

Những chiếc PKL chạy với tốc độ cao trên đường trường chỉ cần một nhích nhẹ sẽ gây tai nạn

Bình luận

wonderful comments!