Moto Kawasaki trình diễn kỹ thuật đá số trên không

Moto Kawasaki trình diễn kỹ thuật đá số trên không.. khi đang bốc đầu xe. Đây là hành động rất nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, các bạn không nên bắt chước.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]