Yamaha R3 2019 đạt tốc độ tối đa không tưởng 195 km/h

Yamaha R3 2019 đạt tốc độ tối đa không tưởng 195 km/h. Xem thêm chi tiết Yamaha R3 2019:

Chi tiết Yamaha R3 2019 đã có giá bán sắp về Việt Nam

Bình luận

wonderful comments!