Biker người Nhật kneedown, head down với 1 tay

Với tay phải cầm chiếc Camera GoPro được gắn vào đầu 1 thanh sắt, tay trái bắt chéo cầm tay ga… anh Nhật Bổn tự sướng quá độc đáo và đầy kỹ thuật trên chiếc tay ga đã tháo dàn mủ….

Screen-Shot-2014-06-12-at-12.45.58-PM.png

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]