CBR1000 vs Ya Z có sự chênh lệch không nhỏ giữa 125cc và 1000cc

CBR1000 so kè đua vs YaZ tại Việt Nam, không rõ vì lý do gì mà có sự thử nghiệm tốc độ giữa 1000cc 4 xylanh và 125cc … mời các bạn cùng xem kết quả

Screen-Shot-2015-05-06-at-8.31.31-PM.png

https://www.youtube.com/watch?v=U_r0_gMDW5k

Bình luận

wonderful comments!