Clip test Nova Dash (camera man) VS Suzuki FXR (DOHC 150cc) VS Exciter 2010 ( Trái 7x)

Camera Man lọt phía sau luôn.

Bình luận

wonderful comments!