Đau bụng với chú khỉ đòi chạy CBR150 và đánh nhau với chủ xe

Đau bụng với chú khỉ đòi chạy CBR150 và đánh nhau với chủ xe, vụ này ở Thái Lan.. có bạn nào biết tiếng Thái dịch hộ … :)))

Bình luận

wonderful comments!