Đề pa mà quên móc số, ngóc đầu luôn

Screen-Shot-2014-04-14-at-3.58.26-PM.png

Moto dàn hàng ngang thử nước đề với 4 bánh, lo mãi mê nhìn em hot girl mà quên đạp số, hậu quả là chạy không được 2 mét là ngóc đầu luôn

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]