Exciter 150 vs Spark 135 kết quả bất ngờ

Exciter 150 tuy là mẫu xe mới có dung tích xylanh lớn hơn, nhưng vẫn bị Spark 135 hạ gục. Cả 2 lần chạy Ex150 luôn đề pa ra xe trước nhưng nước hậu thì không hơn Spark 135.

Screen-Shot-2015-11-12-at-1.03.46-PM.jpg

Clip Exciter 150 bị Spark 135 ăn hậu

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]