Hình ảnh và Clip Yamaha R1M đầu tiên Việt Nam

Hình ảnh chi tiết và clip cận cảnh Yamaha R1M đầu tiên Việt Nam về Sài Gòn chiều ngày 06/07/2015 do Club BabySpeed nhập về, có giá bán gần 1 tỷ đồng

yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-35.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-42.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-41.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-40.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-39.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-38.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-37.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-36.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-34.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-33.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-32.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-31.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-30.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-29.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-28.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-27.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-26.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-25.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-24.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-23.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-22.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-21.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-20.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-19.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-18.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-17.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-16.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-15.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-14.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-13.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-12.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-11.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-10.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-9.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-8.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-7.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-6.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-5.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-4.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-3.jpg yamaha-r1m-dau-tien-vietnam-motosaigon-2.jpg

Cận cảnh Yamaha R1m 2015

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]