Kawasaki Z1000 VS Yamaha R6 !

Kawasaki Z1000 VS Yamaha R6:
Race 1: Z1000 thắng
Race 2: R6 thắng
=> Bất phân thất bại. 😮 😳 :rolleyes: o_O

4.PNG

:p Kima :p

Bình luận

wonderful comments!