Kawasaki Z800 đạt tốc độ tối đa max speed trong đường hầm

Kawasaki Z800 đạt tốc độ tối đa max speed trong đường hầm.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]