Độc đáo động cơ 2 thì độ đầu lòng trong suốt

Động cơ 2 thì được độ đầu lòng trong suốt, có thể thấy rõ quá trình đốt nhiên liệu bên trong xylanh.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]