Kỷ lục Tứ mã phanh thây phiên bản moto pkl

Kỷ lục Tứ mã phanh thây phiên bản moto pkl. Nếu xét về mã lực thì tổng công suất 4 chiếc moto chắc cũng hơn cả trăm con ngựa.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]