Kỷ lục Tứ mã phanh thây phiên bản moto pkl

Kỷ lục Tứ mã phanh thây phiên bản moto pkl. Nếu xét về mã lực thì tổng công suất 4 chiếc moto chắc cũng hơn cả trăm con ngựa.

Bình luận

wonderful comments!