Moto bốc đầu quá nguy hiểm

Moto PKL bốc đầu quá đà, khiến đuôi xe cạ dưới đường làm xe loạng choạng ngã ngang, vì tránh nài xe bị ngã ra đường, 1 chiếc moto chạy phía sau quá bất ngờ cũng ngã lăn ra đường rất nguy hiểm, cũng may cho 2 biker này là không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Screen-Shot-2015-03-15-at-2.59.00-PM.png
Giây phút Moto bốc đầu bất thành và ngã xuống đường gây nguy hiểm cho người chạy sau

https://www.youtube.com/watch?v=7rOg_i0a2oc

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]