Cào cào bay như chim tại giải MXGP Thái Lan

https://www.youtube.com/watch?v=r2-boueHfp8

by Trần Kiến Lâm

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]