Thánh Stunt chạy moto không nhìn đường vừa ăn bánh

Thánh Stunt chạy moto không nhìn đường… vừa chạy vừa ăn bánh… vấp ổ gà là xác định ăn hành :O.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]