Moto chạy sa hình Gymkhana dưới mưa rất tự tin

Chạy sa hình Gymkhana khi trời khô cũng không phải là chuyện dễ dàng, 1 biker cầm cương con Pulsar 200 đã tự tin khi ôm cua cạ gối rất tự tin với điều kiện mặt đường ướt sủng nước.

Screen-Shot-2015-09-29-at-9.34.29-PM.jpg

Clip moto chạy sa hình Gymkhana dưới mưa

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]