Ngồi nhậu lề đường bị xe tông thẳng vào người

https://www.youtube.com/watch?v=d0S2WNlkSUM

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]