PKL bị ngập nước trong xưởng

Nếu tất cả những chiếc PKL bị chìm trong nước sẽ ra sao

Bình luận

wonderful comments!