Quốc gia nào mà toàn xe cùi bắp không z các bác ?

Có bác nào muốn lạc qua quốc gia này ko ? 😀 🙂
Có xe chạy mà bánh xe không quay nữa chứ ….. 😮 :p

Kima

Bình luận

wonderful comments!