Quốc gia nào mà toàn xe cùi bắp không z các bác ?

Có bác nào muốn lạc qua quốc gia này ko ? 😀 🙂
Có xe chạy mà bánh xe không quay nữa chứ ….. 😮 :p

Kima

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]