Sao mà không thốn lấy moto kéo người bằng dây thun

Sao mà không thốn lấy moto kéo người bằng dây thun

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]